Praktijk voor basis psychologische zorg

Supervisie, leertherapie en scholing

Supervisie en leertherapie

Ik ben erkend supervisor en leertherapeut en lid van de VGCt en LVVP. Ik geef erkende supervisie voor de GZ-opleiding, VGCt registratie tot cognitief gedragstherapeut en voor het register Arbeid en Gezondheid NIP
 
(VGCt) supervisie is nodig om het het leerproces van de behandelaar te begeleiden. Een supervisor kan je geruststellen, bijsturen, je zwakke en sterke kanten duidelijk maken en helpen om deze te verbeteren of te versterken. Leren is spannend, het betekent namelijk dat je nog niet alles kan en dat je dus fouten zult maken. Ook de VGCt supervisie kan spannend zijn. Je kan je beoordeeld voelen en bang zijn om geen goede therapeut te zijn. Een goede werkrelatie kan deze angst wat wegnemen. Ik vind dat er fouten gemaakt mogen worden en dat het benoemen hiervan okay is. Ik geef positieve feedback, stel me als supervisor kwetsbaar op en zal jou ook vragen om feedback.
 
Wanneer je buiten de eigen werkomgeving supervisie of leertherapie zoekt, neem dan contact met me op. In het eerste gesprek bespreken we je supervisie- c.q. behandeldoelen en stellen een plan op. We zullen dit plan regelmatig evalueren en zo nodig bijstellen.
 
Begeleiding van de N=1 als onderdeel voor het verwerven van het VGCt-lidmaatschap is uiteraard ook mogelijk. De supervisie en leertherapie Cognitieve gedragstherapie wordt vormgegeven volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) (www.vgct.nl).
 

Intervisie voor huisartsen

Ook is het mogelijk om als huisarts individueel of met collega’s (groeps)intervisie te volgen. De intervisie richt zich dan vooral op het reflecteren op het persoonlijk functioneren in patientcontacten, maar kan natuurlijk ook gaan over communicatie(vaardigheden) of het leren omgaan met een hoge werkdruk en veranderend werkveld. Je leert zo jouw eigen kracht kennen, maar ook jouw valkuilen als huisarts, om hier uiteindelijk natuurlijk in de groeien.
 

Opleiding en Scholing

In het kader van de opleiding tot Cogitief gedragstherapeut geef ik (post docteraal) onderwijs voor verschillende instelingen (Forta Groep, CCD en RINO Utrecht) . Kijk op hun websites voor de verschillende opleidingsmogelijkheden en startdata.