Privacy/geheimhoudingsplicht en Kwaliteitsregistraties van de praktijk

Gegevens over uw behandeling worden vastgelegd in een dossier wat wettelijk 15 jaar bewaard wordt, hierna
worden al uw gegevens vernietigd. U kunt zelf ten alle tijden inzage vragen in uw dossier. Zonder uw toestemming zal er geen informatie aan derden (bijvoorbeeld huisarts, bedrijfsarts) verstrekt worden. Tijdens het eerste gesprek zal dit nader toegelicht worden.

Psychologiepraktijk Zwanenburg is gevisiteerd door de beroepsvereniging LVVP          

Door te voldoen aan de visitatie-eisen is aannemelijk gemaakt dat de praktijk zich extra inspant om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Uw zorgaanbieder heeft speciale aandacht voor een goede samenwerking in de keten, het gestructureerd en passend behandelen, de adequate inzet van E-mental health en de continue verbetering van zorg.

Voor meer informatie over het keurmerk kunt u informatie vragen aan uw behandelaar of de folder lezen in de wachtkamer.

Ook heeft de praktijk een kwaliteitsstatuut. Deze is op te vragen via de link, bij de behandelaar of openbaar in te zien via: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Zoek hier op Psychologiepraktijk Zwanenburg te Doorwerth.